DE AANPAK

Wij zorgen in deze situatie voor een integraal plan van aanpak. Om tot een doorbraak te komen zetten we in op: het voeren van proces en casusregie (op verschillende thema’s zoals veelplegers/top x, risicojongeren, ggz met een veiligheidsrisico en polarisatie en radicalisering), ondersteunen van lokale procesadviseurs, strategisch adviseren aan bestuurders, het toegankelijk maken van noodzakelijke informatie en organiseren van kennisuitwisseling op regionale netwerktafels.

Opschalen en afschalenZHV Driehoek

Geen situatie of persoon is gelijk. Soms vraagt het om snel schakelen en opschalen. Een andere keer is een kort advies voldoende. We zijn een laagdrempelige organisatie voor onze partners. Voor ons werk is het nodig om de vraag helder te hebben en dat de casus aangemeld wordt, zodat wij onze rol kunnen pakken. Onze inzet is altijd van tijdelijke aard, zodra het weer mogelijk is, wordt de regie weer overgedragen aan de gemeente, het sociale wijkteam of een andere partner.

 

Casustafels en regionale netwerktafels

Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland organiseert casustafels met als doel om regelmatig met alle betrokken organisaties kort en bondig de casuïstiek (Veelplegers/Top-X, GGZ-Veiligheidsoverleg, Justitieel overleg risicojongeren, polarisatie en radicalisering) te bespreken en monitoren. Naast de casustafel organiseert het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland een aantal keren per jaar een regionale netwerktafel op inhoudelijke thema’s.

Onze aanpak in een infographic

 

Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.
Een bevergroep speelt de hoofdrol in de animatie. Want de persoonsgerichte aanpak van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis blijkt hier veel aanknopingspunten mee te hebben.

Wil je meer weten? We helpen je graag.

CONTACT